Ο Ποιητής

Ένα φιλοσοφικό Ποίημα,
μια ποιητική Φιλοσοφία